Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V.
Ophaalbrug

Ophaalbrug

Ophaalbrug
 

Ophaalbruggen zijn bij uitstek geschikt waarbij in dichte stand wegverkeer kan passeren en in open stand scheepvaartverkeer. Deze bruggen bestaan uit een val (loop/rijdek), een hameipoort en een balans met contragewicht. Bij kleine houten ophaalbruggen kan de brug bediend worden met een eenvoudige handlier. Ekan echter ook gekozen worden voor een elektrische of hydraulische bediening. De ophaalbrug kan met 1 of 2 hameipoorten worden uitgevoerd

Ophaalbrug

Een ophaalbrug bestaat in hoofdzaak uit het val, de balans, de hameipoort, het contragewicht of ballast, de hangstaven respectievelijk voorkettingen. Voor elke beweegbare brug geldt dat het beweegbaar gedeelte in elke stand in evenwicht dient te zijn, hetgeen afhankelijk is van de plaats van het contragewicht en het zwaartepunt van het val. De ophaalbrug dient hiertoe ook aan een aantal voorwaarden te voldoen

Voorwaarde voor evenwicht in elke stand:

  • De draaipunten A, B, C en D vormen de hoekpunten van een parallellogram.
  • De lijn tussen het zwaartepunt van de balans (F) en het scharnierpunt aan de bovenzijde van de hameistijl dient evenwijdig te lopen aan de lijn tussen het zwaartepunt van het val en het scharnierpunt aan de onderzijde van de hameistijl (B), dus BE // CF
  • De som van de statische momenten van het val en van de balans ten opzichte van de lijn door de draaipunten op de hameistijl moet nul zijn.

Indien de doorvaartbreedte te groot wordt voor één val, kan men besluiten tot de bouw van een dubbele ophaalbrug, hetgeen alleen nog in hout wordt toegepast.

Terug naar home
 
Wilt u meer informatie? klik hier

Bel ons

+31 (0) 38 331 6444

Of mail ons

Het keurmerk voor goed bosbeheer Wijma & fsc

Hout met een FSC® keurmerk is afkomstig uit goed beheerde bossen. Bij goed bosbeheer moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. Vraag naar FSC-gecertificeerde producten

Lees meer

Projecten Houten bruggen