Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V.
Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

Door zich in te zetten voor verantwoord bosbeheer en houtgebruik behartigt Wijma de belangen van mens en aarde. Ons beleid is gebaseerd op vaste normen en waarden, vormgegeven en gedragen door geëngageerde en getalenteerde medewerkers. Wijma is een verantwoordelijke, sociale en tevens succesvolle producent van Afrikaans loofhout. Een aansprekende werkgever en deskundige zakenpartner met focus op continuïteit, duurzaamheid, kwaliteit en normbesef. Wijma wil in alle opzichten en voor iedereen een betrouwbare schakel zijn in de keten van bos tot gereed product.

Visie

Mensen binnen en buiten Wijma (People)

 • Wijma vervult haar rol in het maatschappelijke verkeer door een pro-actieve en transparante opstelling;
 • Wijma houdt rekening met de belangen van medewerkers, ook ten aanzien van hun veiligheid;
 • Wijma investeert in de educatie en talenten van mensen; verdiept en verbreedt hun kennis en vakmanschap;
 • Wijma is een sociale werkgever die op basis van een gezond rendement op het geïnvesteerde vermogen continuïteit kan bieden;

 

Weloverwogen omgaan met de bronnen (Planet)

 • Wijma gaat verstandig om met de haar ter beschikking staande grondstof, werkt aan volledige transparantie ten aanzien van de herkomst van haar hout en mijdt illegale houtstromen;
 • Wijma streeft naar internationaal erkende gecertificeerde legaliteit van door haar geëxploiteerde bossen;
 • Wijma werkt permanent aan het vervolmaken van verantwoord bosbeheer, bij voorkeur volgens de principes en indicatoren van FSC;
 • Wijma stimuleert het gebruik van hout dat aantoonbaar afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen;

 

Implementeren van verantwoord rendement (Profit)

 • Wijma toetst haar beleid voortdurend op winstgevendheid; een doortastend management is verantwoordelijk voor de sturing daarvan;
 • Alleen een goede financiële draagkracht en een gezond rendement zullen Wijma in staat stellen naast economische winst, ook maatschappelijke winst na te streven;
 • Wijma werkt aan een internationaal perspectief, passend bij het mondiale karakter van de houthandel;
 • Wijma focust op de markt, beschouwt die als vanzelfsprekend leidend;
Terug naar organisatie
 
Wilt u meer informatie? klik hier

Bel ons

+31 (0) 38 331 6444

Of mail ons

Het keurmerk voor goed bosbeheer Wijma & fsc

Hout met een FSC® keurmerk is afkomstig uit goed beheerde bossen. Bij goed bosbeheer moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. Vraag naar FSC-gecertificeerde producten

Lees meer