Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V.
Nieuws

Houten fietsbrug heeft laagste milieubelasting!

15-07-2014

Capelle aan de IJssel, 30-06-2014
De houten fietsbrug heeft veruit de laagste milieubelasting. Dat staat in een onderzoek van ingenieursbureau Beco in Rotterdam in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemers.

In de studie Vergelijkende LCA studie bruggen – vaststellen van duurzaamheidscore van bruggen uitgevoerd in staal, beton, composiet en hout is de milieu-impact van twee brugtypen onderling vergeleken: een verkeersbrug en een fietsbrug. Hierbij hebben brancheverenigingen en bedrijven uit de beton-, staal-, composiet- en houtsector gezamenlijk de uitgangspunten bepaald en de data aangeleverd. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) vertegenwoordigde de houtbelangen. Het rapport is nu voor publicatie vrijgegeven.

Duurzaam geproduceerd azobé

Voor hout is alleen de fietsbrug in vergelijking meegenomen. Daarbij is uitgegaan van duurzaam geproduceerd azobé . Er is gerekend aan de hand van een referentie-ontwerp, eisen en rekenregels uit geldende normen en recente milieudata.
Een van de conclusies is dat de milieu-impact van fietsbruggen, afhankelijk van het materiaal, sterk verschilt: hout heeft een erg lage score in vergelijking met de andere bruggen. De uitkomsten van beton en staal zijn vergelijkbaar en ongeveer de helft van de score van de composietbrug, zo vermeld het rapport. Als de milieubelasting wordt uitgedrukt in geld (Milieu Kosten Indicator) dan heeft hout de laagste bruto MKI én ook de laagste netto MKI. Bij de netto MKI is de milieubelasting verminderd met de milieuwinst.

Gemeten milieueffecten

Hout heeft bij het ontwerp voor de fietsbrug niet alleen de laagste totale milieubelasting, maar levert van alle materialen de minste milieubelasting bij acht van de elf gemeten milieueffecten. Hout scoort op geen enkel punt het slechtst. Hout levert in drie van deze categorieën zelfs een directe milieuwinst voor: hernieuwbare energie (terugwinning energie als biobrandstof), positieve bijdrage aan broeikaseffect (door vastlegging CO2 in hout) en bij toxische vervuiling van het zeewater.
De milieubelasting van de houten fietsbrug wordt met name veroorzaakt door de productie van de bovenbouw en het transport van de grondstof hout. Ook is de hoeveelheid primaire energie van de houten fietsbrug erg hoog. Dit komt omdat hout als materiaal een hoge calorische waarde heeft. In tegenstelling tot het energiegebruik bij andere materialen, is dit echter hernieuwbare energie. Deze energie komt weer vrij in de afvalfase door verbranding van de brugonderdelen. Een groot deel van deze hernieuwbare energie wordt in verbrandingsinstallaties afgevangen en ingezet als groene energie.

Laagste milieubelasting
De technische levensduur van fietsbruggen is in dit onderzoek, conform huidige regelgeving, bepaald op 50 jaar. Ondanks dat andere materialen claimen een langere levensduur te hebben en daarmee duurzamer te zijn, toont het rapport dat de houten variant zelfs met tussentijdse vervanging veruit de laagste milieubelasting te heeft. Belasting door onderhoud is meegenomen in de berekening.

Meer informatie: Download eindrapport_lca_studie_bruggen_sep2013.pdf
Terug naar nieuws & media
 
Wilt u meer informatie? klik hier

Bel ons

+31 (0) 38 331 6444

Of mail ons

Het keurmerk voor goed bosbeheer Wijma & fsc

Hout met een FSC® keurmerk is afkomstig uit goed beheerde bossen. Bij goed bosbeheer moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. Vraag naar FSC-gecertificeerde producten

Lees meer