Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V.
pefc certificeringen

PEFC certificering

PEFC certificering

Het PEFC systeem bestaat uit de onderdelen; bos- en handelsketencertificering. Een combinatie van beide systemen maakt het mogelijk om hout uit duurzaam beheerd bos toe te passen.

PEFC boscertificering

Binnen het PEFC systeem vormen nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer het uitgangspunt. Deze nationale standaarden moeten voldoen aan de PEFC Sustainability Benchmark om goedgekeurd te kunnen worden door PEFC. Deze benchmark (standaard) beschrijft verschillende sociale-, economische- en ecologische criteria waaraan duurzaam bosbeheer dient te voldoen.

Boseigenaren die hun bos op een duurzame manier beheren kunnen zich op basis van een PEFC goedgekeurde nationale standaard laten certificeren door een onafhankelijke certificerende instantie. Deze instantie controleert of ook daadwerkelijk aan alle principes en criteria van duurzaam bosbeheer wordt voldaan. Indien dit het geval is ontvangt de bosbeheerder van de certificeerder een certificaat. Dit certificaat is in principe vijf jaar geldig en zal ieder jaar opnieuw door de certificerende instantie worden geëvalueerd

Popup PEFC Sustainability Benchmark

Criteria PEFC Sustainability Benchmark

 • De biodiversiteit van bosecosystemen wordt gehandhaafd of verbeterd;
 • De ecosysteemdiensten die bossen bieden worden erkend:
  • bossen zorgen voor voedsel, vezels, biomassa en hout;
  • bossen zijn een essentieel onderdeel van de watercyclus, leggen koolstof vast en slaan het op en voorkomen bodemerosie;
  • bossen bieden leefomgeving en onderdak voor mensen en wilde dieren; en
  • bossen bieden spirituele en recreatieve voordelen;
 • Chemicaliën worden vervangen door natuurlijke alternatieven of het gebruik ervan is beperkt;
 • De rechten van werknemers en hun welzijn worden beschermd;
 • De lokale werkgelegenheid wordt aangemoedigd;
 • Rechten van inheemse volken worden gerespecteerd;
 • Activiteiten worden ondernomen binnen het geldende juridische kader.

De hierboven weergegeven tekst is een eigen samenvatting van de PEFC Sustainability Benchmark (PEFC Council Minimum Requirements Checklist). Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het originele document verwijzen wij naar de website van PEFC www.pefc.org

PEFC handelsketen certificering (COC)

Een PEFC handelsketencertificaat (ook wel Chain of Custody genoemd) maakt het mogelijk om PEFC gecertificeerde producten te traceren door de handelsketen. Het garandeert het gescheiden houden van hout uit een PEFC gecertificeerd bos met hout uit andere (ongewenste) bronnen. Ook een handelsketencertificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke certificerende instantie die de certificaathouder jaarlijks opnieuw controleert.

Terug naar pefc
 
Wilt u meer informatie? klik hier

Bel ons

+31 (0) 38 331 6444

Of mail ons

Het keurmerk voor goed bosbeheer Wijma & fsc

Hout met een FSC® keurmerk is afkomstig uit goed beheerde bossen. Bij goed bosbeheer moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. Vraag naar FSC-gecertificeerde producten

Lees meer