Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V.
fsc labels & claims

Labels & Claims

Labels & Claims

Gebruikmakend van de drie FSC® certificeringsystemen is het mogelijk hout met een FSC label op de markt te brengen. Binnen het FSC-systeem bestaan er verschillende labels voor op de producten die elk corresponderen met een specifieke FSC claim. Deze FSC claim is vooral van belang voor een juiste administratie in de handelsketen. De volgende claims worden gebruikt binnen de houthandel en houtverwerkende industrie.

FSC 100%

Hout met de FSC 100% claim bevat 100% FSC-gecertificeerd materiaal. Daarnaast is er bij het gebruik van deze claim de eis dat door de gehele handelsketen (Chain of Custody, COC), al het FSC-gecertificeerde hout fysiek gescheiden wordt gehouden van niet-gecertificeerde houtstromen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het FSC Transfer Systeem.

Hout met een FSC 100% claim mag worden gelabeld met onderstaand FSC 100% label. Op dit label staat een FSC Licentie Nummer dat gekoppeld is aan een FSC handelsketen certificaat. Door middel van de FSC Certificaten Database op info.fsc.org http://info.fsc.org kan meer informatie worden ingewonnen over bijvoorbeeld de actuele geldigheid en inhoud van dit certificaat.

FSC 100% label

FSC 100% label

FSC Mix 70%

Hout met een FSC MixCredit claim bevat 100% FSC krediet materiaal. Bij het gebruik van deze claim heeft er ergens in de handelsketen (Chain of Custody, COC) een mix plaatsgevonden met FSC gecontroleerd houtstromen (FSC Controlled Wood, CW). Door middel van een input / output systeem (FSC Krediet Systeem) is echter gewaarborgd dat er niet meer hout een FSC Mix Credit claim krijgt dan er evenredig in het verwerkingsproces is ingebracht.

Schematische weergave FSC Krediet Systeem

Schematische weergave FSC Krediet Systeem

Hout met een FSC Mix Credit claim mag worden gelabeld met onderstaand FSC Mix label. Op dit label staat een FSC Licentie Nummer dat gekoppeld is aan een FSC handelsketen certificaat. Door middel van de FSC Certificaten Database op info.fsc.org kan meer informatie worden ingewonnen over bijvoorbeeld de actuele geldigheid en inhoud van dit certificaat.

FSC Mix label

FSC Mix label

FSC Mix 70%

Hout met een FSC Mix 70% claim bevat maar 70% FSC krediet materiaal. Ook bij het gebruik van deze claim heeft er ergens in de handelsketen een mix plaatsgevonden met FSC gecontroleerde houtstromen (FSC Controlled Wood, CW). Hierbij is gegarandeerd dat ten minste 70% van het materiaal aan de input kant van het systeem in het bezit is van een FSC claim. Voor het berekenen van het juiste claim percentage wordt gebruik gemaakt van het FSC Percentage Systeem.

Schematische weergave FSC Percentage Systeem

Schematische weergave FSC Percentage Systeem

Hout met een FSC Mix 70% claim mag ook worden gelabeld met bovenstaand FSC Mix label. Het verschil in claim tussen FSC Mix 70% en FSC Mix Credit is dus niet aan het label te zien, hierin geeft enkel de factuur uitsluitsel.

Terug naar fsc
 
Wilt u meer informatie? klik hier

Bel ons

+31 (0) 38 331 6444

Of mail ons

Het keurmerk voor goed bosbeheer Wijma & fsc

Hout met een FSC® keurmerk is afkomstig uit goed beheerde bossen. Bij goed bosbeheer moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. Vraag naar FSC-gecertificeerde producten

Lees meer